Dyrygent

Beata Bielska

Dyrygent, wokalistka i pedagog. Beata Bielska ukończyła poznańską Akademię Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w klasie profesor Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz.
Jest absolwentką Publicznej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie, w której uczyła się w klasie wiolonczeli pod okiem profesora Józefa Bartkowskiego.
Wśród wielu przedsięwzięć muzycznych, Beata Bielska koncertuje się głównie na muzyce chóralnej. Swój pierwszy zespół założyła mając zaledwie 14 lat – jego działalność towarzyszyła jej aż do opuszczenia rodzinnego miasta – Olsztyna
Po wyjeździe do Poznania rozpoczęła studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, na Wydziale Historycznym oraz naukę w Policealnym Studium Piosenkarskim im. Czesława Niemena. Wkrótce potem stała się członkiem i solistką Chóru Akademickiego UAM kierowanego wówczas przez Jacka Sykulskiego. Jednocześnie była asystentką w Poznańskim Chórze Chłopięcym oraz prowadziła zajęcia w Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu.

W 2010 roku, po wielu latach asystentury, została dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Akademickiego UAM. Kreując swą własną wizję artystyczną, Beata Bielska  nawiązuje do tradycji brzmieniowych zespołu.

Pod jej kierownictwem Chór bierze udział w różnorodnych projektach i przedsięwzięciach muzycznych, zarówno a cappella jak i symfonicznych, wykorzystując kolorystykę i możliwości najdoskonalszego instrumentu muzycznego – głosu ludzkiego.